کاربر عزيز،
به وبسايت وبلاگ دعا-شفا خوش آمديد

۱ مطلب در تیر ۱۳۹۵ ثبت شده است

سخنی در باب مهره مار – ذکر ثروت و عزت

سخنی در باب مهره مار – ذکر ثروت و عزت

مهره مار بر دو نوع است . یک نوع از آن حیوانی و نوع دیگرش معدنی است. نوع حیوانی مهره مار به رنگ خاکستری است و در برخی موارد نادر سیاه رنگ است . نوع معدنی مهره مار غالبا کمی بزرگتر از نوع حیوانی است و به رنگهای سیاه و خاکستری و زبرجدی رنگ است و چنانچه در آب لیمو و یا سرکه اندازند به حرکت درآید .

نکته مهم در طریق شناخت مهره هاست . طریقه شناختن مهره مار اصل این است که اگر بر پشم سیاه مالیده شود سفید میشود و اگر بسیار زیاد مالیده شود سیاه میشود و قدری از سفیدی میماند. تاثیر عمده این مهره ها زمانی است که مغناطیس و نیروی جاذبه (بار مثبت مارهای نر و بار منفی مارهای ماده ) آنها با فرد حمل کننده آنها همسوسازی شده باشد. خواصی بر مهره مار اصل مترتب است که مجال سخن نیست.

ذکری مجرب برای ثروتمند شدن و عزت یافتن

برای ثروتمند شدن و عزت یافتن ، قبل از طلوع آفتاب در روز شنبه ذکر شریف (یا غنی ) را به تعداد ۶۰۶۰ مرتبه بگوید. اگر بر این عمل مداومت نماید حتما نتیجه خواهد دید.